Instal·lacions

La Fundació disposa d'unes instal·lacions àmplies, que donen servei a la Clínica i a l'Institut. La Clínica i l'Institut es diferencien en el finançament de l'assistència prestada: privada o pública.

La Clínica Uronefroandrològica és d'assistència privada té  un equip tancat de facultatius, que en la seva gran majoria treballen exclusivament a la Fundació.

L'Institut d'Urologia, Nefrologia i Andrologia és d'assistència pública, finançat majoritàriament pel Servei Català de la Salut. Treballa amb facultatius amb dedicació plena, organitzats en equips integrats, jerarquitzats, multidisciplinaris i superespecialitzats.

Tant la Clínica com l'Institut tenen una organització i uns protocols de treball clínic comuns i també unes instal·lacions completes i compartides.

La Fundació compta amb 100 llits instal·lats, 32 consultoris d'activitat programada i 2 d'urgències, amb 4 boxes específics. A més, compta amb:

Mitjans terapèutics:

 • 4 quiròfans (un d'ells dotat per a cirurgia robotitzada), tots en funcionament 12 hores diàries.
 • Anestèsia i reanimació, amb 11 boxes de cures intensives postoperatòries.
 • 1 quiròfan de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).
 • Endoscòpia urològica (3 Box).
 • Radiologia intervencionista (urològica i vascular) i litotrípsia extracorpòria per ones de xoc.
 • Laboratori de seminologia i embriologia (amb banc de semen) i programa de reproducció assistida.
 • Hemodiàlisi i hospital de dia nefrològic.
 • Psicologia clínica.
 • Farmàcia hospitalària.

Suport diagnòstic: serveis de laboratoris (anatomia patològica, bioquímica, biologia molecular, hematologia i microbiologia), diagnòstic per la imatge, urodinàmia, electrocardiografia, documentació mèdica, etc.

I té els recursos tecnològics necessaris per al tractament de les especialitats de la Fundació i la tecnologia més capdavantera:

 • Equipament per a microcirurgia
 • Equipament per a cirurgia percutània
 • Equipament per a cirurgia endoscòpica
 • Equipament per a cirurgia laparoscòpica
 • Làser HOLMIUM YAG, per al tractament de la litiasi
 • Làsers per el tractament de la HBP, litiasis i tumor del tracte urinàri superior (últimes modulacions del pols):
  • HOLMIUM alta potència 150 y 120 w 
  • HOLMIUM baixa potència 30 w
  • TULIUM de fibra TFL
  • TULIUM YAG pulsado
 • Robot Da Vinci de 4 braços, per a la cirugia robòtica
 • Robot HUGO per a cirugia robòtica
 • Litotrípsia extracorpòria per ones de xoc

Les instal·lacions per a la docència i la formació disposen de:

 • Moderna tecnologia audiovisual
 • 2 sales de reunions per a treballar
 • 1 aula de formació per a 60 persones
 • 1 aula de conferències per a 80 persones
 • 1 sala d’actes per a 200 persones

La Fundació també té laboratoris específics per a la investigació de biologia molecular, la genètica i l'enginyeria tissular.

En el seu esforç per dur a terme la divulgació científica de les seves activitats, la Fundació Puigvert inclou un arxiu clínic amb més de 600.000 històries clíniques completes i tres milions de plaques radiogràfiques i ecogràfiques.

A més, la Biblioteca recull un nombre molt important de llibres i col·leccions completes de les principals revistes d'urologia, nefrologia i andrologia, i llibres i revistes de psicologia clínica, anestèsia i reanimació, radiologia i laboratoris. El fons bibliogràfic suma un total de més de 12.000 llibres i de 150 col·leccions completes.

Per tal de donar suport gràfic i audiovisual a la docència, la formació i la divulgació, la Fundació té una col·lecció important de fotografies, pel·lícules i vídeos, fons que ha aconseguit nombrosos premis nacionals i internacionals al llarg dels anys.

 

Notícies

Esdeveniments