Des de 2005

Etapa actual

La Fundació Puigvert inicia la primera dècada del segle XXI com:

  • Un hospital que, fundat per un mestre de la medicina, en l'accepció clàssica del terme, ha esdevingut un hospital monogràfic, altament especialitzat, que centra la seva organització en el malalt i que aconsegueix desenvolupar una visió global i multidisciplinària del malalt i de la seva malaltia.
  • Un hospital que considera els professionals que hi treballen com el seu actiu més important, i que s'orienta clarament com una organització de creació i transmissió del coneixement, en la qual es comparteix saber, experiència i evidència científica.
  • Un hospital que, amb una amplia plataforma tecnològica, incorpora de manera incessant innovacions tècniques, amb la prudència adequada per tal d'evitar riscos innecessaris.
  • Un hospital que basa la seva gestió en la qualitat assistencial i que vol garantir l'accessibilitat i l'equitat, sense deixar de banda les necessitats del malalt, i poder informar-lo clarament de les diferents propostes terapèutiques que li pot oferir la institució.
  • Un hospital que considera l'assistència com la seva activitat bàsica, i que es planteja com a objectiu prioritari el seu ple desenvolupament, amb la intenció de promoure el pensament i el mètode científic i l'adopció d'actituds i conductes que optimitzin els processos i la innovació.

En definitiva, un hospital que s'adapta a l'entorn, que creix i que innova, per complir el llegat del seu fundador, el qual, en renunciar com a president de la Fundació, va deixar escrit:

“Tota institució només pot tenir futur, si està repleta de passat... Confio en tots vosaltres, perquè sigueu realistes; perquè atengueu les demandes bàsiques de la societat; perquè retorneu l'esperança i oferiu confiança al malalt; perquè poseu remei eficaç a les situacions conjunturals negatives; i perquè, per sobre de tot, situeu i defenseu els valors de la Fundació”

 

Notícies

Esdeveniments


Del 17 al 19 de febrer de 2020 el Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert realitzarà la 27a edició del Curs de Nefrologia a la Sala Pau Gil del Recinte Modernista de Sant Pau.