Des de 2005

Etapa actual

La Fundació Puigvert inicia la primera dècada del segle XXI com:

  • Un hospital que, fundat per un mestre de la medicina, en l'accepció clàssica del terme, ha esdevingut un hospital monogràfic, altament especialitzat, que centra la seva organització en el malalt i que aconsegueix desenvolupar una visió global i multidisciplinària del malalt i de la seva malaltia.
  • Un hospital que considera els professionals que hi treballen com el seu actiu més important, i que s'orienta clarament com una organització de creació i transmissió del coneixement, en la qual es comparteix saber, experiència i evidència científica.
  • Un hospital que, amb una amplia plataforma tecnològica, incorpora de manera incessant innovacions tècniques, amb la prudència adequada per tal d'evitar riscos innecessaris.
  • Un hospital que basa la seva gestió en la qualitat assistencial i que vol garantir l'accessibilitat i l'equitat, sense deixar de banda les necessitats del malalt, i poder informar-lo clarament de les diferents propostes terapèutiques que li pot oferir la institució.
  • Un hospital que considera l'assistència com la seva activitat bàsica, i que es planteja com a objectiu prioritari el seu ple desenvolupament, amb la intenció de promoure el pensament i el mètode científic i l'adopció d'actituds i conductes que optimitzin els processos i la innovació.

En definitiva, un hospital que s'adapta a l'entorn, que creix i que innova, per complir el llegat del seu fundador, el qual, en renunciar com a president de la Fundació, va deixar escrit:

“Tota institució només pot tenir futur, si està repleta de passat... Confio en tots vosaltres, perquè sigueu realistes; perquè atengueu les demandes bàsiques de la societat; perquè retorneu l'esperança i oferiu confiança al malalt; perquè poseu remei eficaç a les situacions conjunturals negatives; i perquè, per sobre de tot, situeu i defenseu els valors de la Fundació”

 

Notícies

IV uro-oncological pathology tutorial . A 3-day “meet the expert”

El Dr. Ferran Algaba, reconegut patòleg a nivell internacional i cap de la secció d'Anatomia Patològica de la Fundació, dirigeix el IV uro-oncological pathology tutorial. A 3-day "meet the expert", un tutorial de 3 dies sobre patologia del càncer de ronyó, de bufeta i de pròstata.

Esdeveniments

El 20 de març tindrà lloc la tercera trobada per a pacients nefrològics en la qual es parlarà de la diàlisi com a tractament substitutiu de la malaltia renal crònica. La Trobada es farà a la tarda, de 16h a 18,15, i comptarà amb expert nefròlegs de la Fundació.