1981 - 1990

Etapa d'expansió: els anys vuitanta

A principis dels anys vuitanta, va tenir lloc la transferència de la gestió de la sanitat catalana a la Generalitat de Catalunya. Es promulgaren les ordres d'acreditació i de concertació; es va crear la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i es va començar a desenvolupar l'anomenat "model sanitari català". La Fundació es va adaptar ràpidament a l'entorn i va destacar pel seu model de gestió.

En aquell moment, el Professor Puigvert , als vuitanta anys, va considerar que calia retirar-se i deixar aquesta nova etapa d’inevitables innovacions en altres mans. Per aquesta raó, el desembre de 1985, va renunciar a la presidència del Patronat de la Fundació que havia creat. El Patronat, com a compliment de la voluntat del Fundador, va nomenar el seu fill, Antonio Puigvert Serés, president del Patronat. Esperança Martí va continuar amb el càrrec de secretària del Patronat i fou nomenada directora general de la Fundació.

L'any 1986, la Direcció de la Fundació Puigvert va elaborar el Pla estratègic d'inversions. Aquest pla, aprovat pel Patronat, amb un horitzó 1986-1992, es concretava en dos Programes: el d'ampliació i remodelació i el de reposició d'equipaments. I es basava en dues realitats: d'una banda, la necessitat d'adequar una estructura física antiga (pavelló hospitalari) a les exigències assistencials i normatives d'un hospital monogràfic, universitari i de referència i, de l'altra, la certesa que per avançar-se a unes necessitats futures era imprescindible incorporar, amb prudència, però sense dubtar, les innovacions tecnològiques.

El Patronat i la Direcció -que sabien que era imprescindible preparar la institució per al futur- van abordar l'execució del pla estratègic aprovat i van assumir el repte d'adaptar-la a les noves demandes de la societat, tot i saber l'enorme esforç financer i de gestió que comportava.

El Professor Puigvert, impulsor genial i insubstituïble en la gestació, naixement i implantació de l'entitat que porta el seu nom, va saber envoltar-se d'uns col·laboradors que van ser essencials en el seu engrandiment i expansió. La intel·ligència i la intuïció que sempre el van distingir, permetien que “sabés” que tots els integrants de la Fundació -patrons, directius, facultatius i personal en general- sentien com a pròpia la institució i per això estaven fermament compromesos a mantenir-la al màxim nivell de qualitat i de prestigi.

També en aquesta dècada, un cop consolidat el Servei de Documentació Mèdica, es va dissenyar el Pla d'Especialització en Documentació Mèdica, de dos anys de durada, i el 1984 es va convocar la primera plaça per especialitzar-se. A més, es va definir un Programa d'Especialització en Psicologia Clínica, de 3 anys de durada i el 1985 es va convocar la primera plaça de resident d'aquesta especialitat.

 

Notícies

Alerta coronavirus

El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriame

Esdeveniments


El proper 5 de maig el servei de nefrologia de la Fundació Puigvert reprèn les trobades per a pacients nefrològics.