Acreditacions

La Fundació forma part de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i està reconeguda com un centre hospitalari de referència d'alta especialització, amb un contracte permanent de prestació de serveis amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

La Fundació té diverses acreditacions, les més importants són:

 • Centres d'Aguts

  Està acreditada pel Departament de Salut segons el Model d'Acreditació Català per a Centres d'Aguts, basat fonamentalment en el mètode EFQM.

 • Trasplantament renal

  Està autoritzada pel Departament de Salut per a la realització d'extraccions i trasplantaments renals de cadàver, trasplantaments renals de donant viu i trasplantaments renals creuats. És Centre Nacional de Referència en trasplantament renal de donant viu.

 • Unitat Docent HSCSP-FP

  Està adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a integrant de la Unitat Docent HSCSP-FP (ensenyament de pregrau) i també com a Escola d'Especialització (ensenyament de postgrau), per Ordre ministerial del 26 de juliol de 1967 (BOE 30 d'agost).

 • MIR

  Està acreditada pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat per dur a terme el programa de formació de metges especialistes (MIR), en les especialitats d'urologia i de nefrologia.

 • EBU

  Està acreditada per l'European Board of Urology (EBU), de l'European Association of Urology (EAU), en formació en Urologia a l'àmbit europeu, i esdevé així l'únic hospital a l'Estat espanyol que disposa d'aquesta acreditació per a cinc anys.

 • Acadèmia Europea d'Andrologia

  Està acreditada per l'Acadèmia Europea d'Andrologia per fer formació especialitzada en andrologia.

 • FEAP i EFPP

El Servei de Psicologia Clínica de la Fundació està acreditat per la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes i per la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP) per a la formació de residents i especialistes en psicoteràpia.

 • EBPU

La Fundació també està acreditada per L'European Board of Paediatric Urology (EBPU) 

 

 

Notícies

Esdeveniments

El Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert esta preparant una nova edició de les trobades per a pacients nefrològics.
 
Amb la participació de professionals dels serveis de la Fundació, l'objectiu d’aquestes trobades és aprofundir en la malaltia renal crònica per tal d