Acreditacions

La Fundació forma part de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i està reconeguda com un centre hospitalari de referència d'alta especialització, amb un contracte permanent de prestació de serveis amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

La Fundació té diverses acreditacions, les més importants són:

 • Centres d'Aguts

  Està acreditada pel Departament de Salut segons el Model d'Acreditació Català per a Centres d'Aguts, basat fonamentalment en el mètode EFQM.

 • Trasplantament renal

  Està autoritzada pel Departament de Salut per a la realització d'extraccions i trasplantaments renals de cadàver, trasplantaments renals de donant viu i trasplantaments renals creuats. És Centre Nacional de Referència en trasplantament renal de donant viu.

 • Unitat Docent HSCSP-FP

  Està adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a integrant de la Unitat Docent HSCSP-FP (ensenyament de pregrau) i també com a Escola d'Especialització (ensenyament de postgrau), per Ordre ministerial del 26 de juliol de 1967 (BOE 30 d'agost).

 • MIR

  Està acreditada pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat per dur a terme el programa de formació de metges especialistes (MIR), en les especialitats d'urologia i de nefrologia.

 • EBU

  Està acreditada per l'European Board of Urology (EBU), de l'European Association of Urology (EAU), en formació en Urologia a l'àmbit europeu, i esdevé així l'únic hospital a l'Estat espanyol que disposa d'aquesta acreditació per a cinc anys.

 • Acadèmia Europea d'Andrologia

  Està acreditada per l'Acadèmia Europea d'Andrologia per fer formació especialitzada en andrologia.

 • FEAP i EFPP

El Servei de Psicologia Clínica de la Fundació està acreditat per la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes i per la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP) per a la formació de residents i especialistes en psicoteràpia.

 • EBPU

La Fundació també està acreditada per L'European Board of Paediatric Urology (EBPU) com a institució acreditada europea per a la Formació en Urologia Pediàtrica (FEAPU).

 • Xarxa d’Unitats d’expertesa clínica (XUEC)

La Fundació Puigvert és una Unitat d'Expertesa Clínica de la  XUEC de malalties renals minoritàries

A Catalunya, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha desenvolupat una estrategia d’atenció a les Malalties minoritàries: la Xarxa d’Unitats Clíniques d’Expertesa (XUEC)

Les XUEC són Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica en malalties minoritàries que neixen amb l’objectiu de col·laborar i compartir coneixement entre elles. Les XUEC es coordinen amb els nivells assistencials de salut i de l’àmbit social més propers al domicili de la persona afectada, per tal de donar un servei més personalitzat i eficient.

El Servei de Nefrologia i la Unitat d’Uropediatria del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert amb l’Hospital de Sant Pau, l'Hospital Sant Joan de Déu amb l'Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron formen aquesta XUEC en Malalties renals minoritàries. Aquí hi podreu veure la ressolució del Catsalut.

Amb aquest reconeixement, les tres Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) designades per a cada xarxa lideren el diagnòstic i l’atenció de les persones afectades per alguna de les malalties designades.

Aquests és el llistat de totes les malalties tractades a la UEC Fundació Puigvert - Hospital de Sant Pau:

Las malalties renals minoritàries comprenen una àmplia gamma de malalties congènites, hereditàries i trastorns adquirits. S'estima que a Europa almenys 2 milions de persones es veuen afectades per malalties minoritàries del ronyó.

La Fundació Puigvert te una amplia experiència en malalties renals hereditàries així com en anomalies congènites del tracte urinari, avalada per mes de 200 publicacions sobre el tema i nombrosos projectes de recerca. Tanmateix, participa en els assajos clínics internacionals que es realitzen en aquestes malalties.

 

 

 

Notícies

Esdeveniments