La Fundació Puigvert, primer hospital de tot l'Estat a disposar de la totalitat de làsers en urologia

09/02/21
  • Aquest fet possibilita que es pugui oferir un tractament adaptat a cada patologia i pacient.
  • La Puigvert és l'única a Espanya que utilitza la endomicroscopia làser confocal, que permet diagnosticar tumors de tracte urinari immediatament i tractar-los en el mateix acte operatori.
  • L'ús del làser en patologies urològiques s'ha incrementat de manera significativa els últims 10 anys, sobretot, en la litiasi, la, hiperplàsia benigna de pròstata i en oncologia.
  • La Fundació Puigvert va ser pionera en la utilització d'aquesta tecnologia, fa més de 25 anys, amb el làser de Neodimi, i l'última adquisició ha estat el TFL (Thulium Fiber Làser).

Barcelona, febrer de 2021.-La Fundació Puigvert és el primer hospital de tot l'Estat espanyol a disposar de la totalitat dels làsers existents en el mercat per a tractar patologies urològiques. Això possibilita que es pugui oferir un tractament adaptat a cada patologia i pacient. De fet, la Fundació Puigvert va ser pionera en la utilització d'aquesta tecnologia, fa més de 25 anys, amb el làser de Neodimi. Recentment, el desembre de 2020, l'Entitat va ser de les primeres a Espanya a adquirir el Thulium Fiber Làser, un dels dispositius més potents i amb millors resultats.

Així mateix, l'Entitat és l'únic centre d'Espanya que disposa, des de 2019, d'una eina anomenada endomicroscopia làser confocal, que permet obtenir imatges d'alta resolució i diagnosticar tumors de tracte urinari immediatament, de manera intraoperatòria. També fa possible que es realitzi el tractament en el mateix acte operatori, sense haver d'esperar els 15-20 dies necessaris per a obtenir els resultats després d'una biòpsia.

Un làser per a cada patologia i per a cada cas

L'entitat compta amb una àmplia gamma de làsers de diferents fonts i potències per a tractar, de manera selectiva, diferents patologies urològiques, com el tumor de vies de tram urinari superior, la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) o la litiasi (pedres en el ronyó, en l'urèter o en la bufeta), tant en adults com en edat pediàtrica.

Així, el làser de Thulium, d'energia contínua, s'empra per a tallar teixit, com el tumoral. Per part seva, el làser de Holmium és pulsatiu i permet, mitjançant ones de xoc, la fragmentació d'elements, com les pedres renals.

Per al tractament de pedres en els ronyons, la utilització del làser possibilita la seva dissolució o desintegració i extracció sense complicacions. En la Unitat de Litiasi de la Fundació Puigvert fan servir els làsers de major potència que existeixen en el mercat i que permeten una fragmentació molt ràpida de les pedres.

Per a hiperplàsia benigna de pròstata la tècnica amb millors resultats per a dur a terme la cirurgia és l'anomenada enucleació prostàtica. En aquest procediment s'utilitza el làser i no es produeixen ferides en la pell i el sagnat és mínim.

En el camp oncològic els làsers s'usen en tumors del tram urinari superior i en tumors vesicals. Sobretot, és un tractament ideal en el cas que el teixit tumoral en aquestes localitzacions sigui superficial, perquè tracten el tumor de manera completa i definitiva.

En el camp de la pediatria, la Fundació Puigvert és l'únic centre a Catalunya que compta amb una Unitat d'Urologia Pediàtrica i, per tant, pioner en la utilització de tècniques mínimament invasives, com la tecnologia làser, per a tractar les litiasis en edat pediàtrica i en l'adolescència. També és l'únic centre a Catalunya que empra la tecnologia làser per a tractar les malformacions congènites en els lactants.

Increment de l'ús del làser en HBP i en oncologia

L'ús del làser en patologies urològiques s'ha incrementat de manera exponencial els últims 10 anys, sobretot, en el tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata i en oncologia.

En el cas de la hiperplàsia benigna de pròstata aquest augment generalitzat de la utilització del làser es deu, sobretot, a la major realització d'enucleacions prostàtiques. En oncologia, pel fet que permet diagnosticar immediatament i tractar tumors del tracte urinari.

Per a una informació més completa, no es perdi aquest vídeo: Làser en urologia

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.