La Fundació

La Fundació Puigvert neix l'any 1961, de la mà del Professor Antoni Puigvert, amb l’objectiu de ser una entitat referent en urologia, nefrologia i andrologia, d'àmbit internacional, i sempre al servei dels malalts, de les seves famílies i de la societat.

Durant aquests anys, efectivament, la Fundació ha dut a terme activitats assistencials, de docència, de formació, de recerca i de divulgació, per promoure el coneixement i el progrés científic de la urologia, la nefrologia i l'andrologia. 

La Fundació sempre ha tingut la voluntat de:

  • Proporcionar assistència integral, efectiva i humana en urologia, nefrologia i andrologia: un 90% dels enquestats, si els calgués, voldrien tornar a ser atesos per la Fundació Puigvert. (Estudi CatSalut:Enquesta d’atenció hospitalària 2009)
  • Proporcionar ensenyaments teòrics, amplis i profunds: 23 residents en programa MIR*.
  • Proporcionar formació pràctica, completa i innovadora: 77 professionals hi van concloure programes especialitzats de perfeccionament, i s'hi  van fer 17 cursos de formació continuada, a càrrec dels professonals de la Fundació*.
  • Dur a terme una recerca metòdica i segura: 25 estudis aprovats pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC)*.
  • Dur a terme una divulgació, consistent i veraç: 92 publicacions científiques i assistència a 144 congressos, nacionals i internacionals, en els que s’han fet diverses aportacions científiques*.

*Dades anuals: any 2009

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l'abril de 1961, i classificada com a particular mixta, benèfica i docent, i duu a terme activitats d’interès sanitari general, de recerca, de docència i divulgació científica.

La Fundació creix

La Fundació millora i s'amplia per adaptar-se a les noves necessitats i serveis que la població demana i que la tecnologia actual permet.
El creixement de la Fundació no es centra únicament en una ampliació d'instal·lacions, sinó que vol respondre als reptes que té plantejats avui dia:

  • Acreditar la seva condició de centre de referència internacional, de qualitat reconeguda.
  • Mantenir la seva singularitat i presència en els àmbits públic i privat.
  • Desenvolupar un model organitzatiu que faciliti la transversalitat de les actuacions.
  • Desplegar una organització dedicada a les persones, amb un nivell de qualitat excel·lent. 

El Pla Estratègic 2008-2012 guia la Fundació en un entorn canviant i l’ajuda a consolidar la renovació dels equips de direcció i dels nous lideratges.

Avui dia, la Fundació Puigvert ofereix els serveis d'un hospital universitari especialitzat, amb una reputació i un prestigi que s'esforça a ampliar; per la qual cosa fa gala de qualitat demostrada i de compromís permanent amb la salut de les persones. En definitiva, és la millor opció en urologia, nefrologia i andrologia.

 

For really fast and secure deposits try to play at interac e transfer casino. It's a good option for players that still cant choose fauvorite payment method.

 

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 09:30 a 19:30h i divendres de 09:30 a 17:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 2161 o 6007 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments