Kribi 2024: Nova campanya de cooperació urològica al Camerun

07/02/24

Ja tenim equip de cooperants per a la nova campanya de cooperació urològica al Camerun, Kribi 2024. La família creix: aquesta vegada, a més de 3 especialistes en urologia i 1 en infermeria, se sumen una altra infermera i una anestesista.

Durant sis dies, l’Oriol Angerri, la Laura Martínez, el Josep Salvador, l’Antonio Rosales, la Diana Vernetta i la Isabel Casaus, col·laboraran al centre mèdic de la ciutat de Kribi en el marc del nostre conveni amb Mans Unides i amb l’operador local Insolafrica. 

Com? De 3 maneres: 

  • aportant material mèdic
  • formant especialistes locals
  • assistint pacients amb malalties urològiques

Ens vols ajudar a aconseguir una torre laparoscòpica per al Centre Mèdic de Kribi a Camerun?

Fes clic aquí i a la pregunta de“On vols que arribi la teva donació” selecciona l'opció "COOPERACIÓ internacional: Kribi, Camerun".

Una qüestió de principis

La Fundació Puigvert, com a hospital monogràfic i superespecialitzat en patologies urològiques, nefrològiques, andrològiques i reproductives des de fa més de 60 anys, té un compromís social tant en l'assistència sanitària, com en la generació i transmissió del coneixement entorn d'aquestes àrees de la salut. Com a entitat privada sense ànim de lucre, els beneficis provinents de la seva pràctica privada es destinen a obra social i a millorar l'assistència sanitària tant pública com privada, a través de formacions, millores en les instal·lacions i equipaments mèdics, projectes de recerca o, com en el cas de Kribi, en projectes de cooperació internacional.

No podem olvidar qui som ni els nostres fins fundacionals:

“Proporcionar assistència integral, efectiva i humana en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Reproducció humana, promocionant el desenvolupament i coneixement científic d'aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut.”

Volem ser referents en el nostre territori però amb un àmbit d'actuació global, sigui per la via assistencial o de la transmissió del coneixement en els nostres àmbits d'expertesa, ja que les persones ho necessiten tambés a altres llocs, llunyans o propers.

Aquest pot ser “l'inici d'una llarga amistat”

Citant el final de la pel·lícula de Casablanca, la nostra relació acaba de començar però promet una relació fructífera: a principis de 2023, la Fundació Puigvert va signar un conveni amb el ONGD Mans Unides, per mitjà del qual es comprometia a desenvolupar projectes relacionats amb la cooperació al desenvolupament, a les àrees sanitària i educativa. Consistirien, principalment, a fer intervencions concertades i accions de formació de personal mèdic i infermer, així com a contribuir a l'aportació de mitjans tècnics moderns que possibilitin intervencions urològiques poc invasives.

El primer país a comptar amb un projecte d'aquest tipus ha estat el Camerun, on la qualitat dels serveis sanitaris dista molt dels estàndards internacionals. Mitjançant el projecte "Energia neta i accés a cures sanitàries de qualitat en Kribi", promogut pel soci local lnsolafrica, es pretén actuar a l'Escola d'Infermeria de Insolafrica i a l'hospital del districte.

Al mes de març del mateix any, un equip quirúrgic de la Fundació Puigvert, composat pel Dr. Oriol Angerri (Cap de Litiasi Urinària), Dr. Josep Salvador , Dr. Rubén Parada (uròleg oncològic) i la supervisora infermera de quiròfan Isabel Casaus es desplaçaven a la ciutat de Kribi, Camerun, on tindria lloc una intensa campanya de formació i assistència urològiques, i d’instal·lació d’equipament medicoquirúrgic, en cooperació amb professionals del centre mèdic. Durant una setmana, van realitzar 20 cirurgies i 40 consultes mèdiques, van instal·lar una torre d’endoscòpia i van donar material quirúrgic. Van realitzar la primera cirurgia endoscòpica del centre, a més d'intervencions per resoldre diferents patologies urològiques: càncer pròstata, hiperplàsia benigna de pròstata, pedres al ronyó, hipospàdies i alguns casos d’estenosi uretral.

La conclusió dels i les cooperants de la primera campanya a Kribi va ser clara i contundent: “Hi tornarem”.

Campanya Kribi 2024

Doncs sí, l’any següent, el nou equip de persones es prepara per la nova campanya urològica Kribi que iniciarà el 24 de febrer de 2024. Enguany, el Dr. Antoni Rosales, uròleg expert en tècniques endoscòpiques i laparoscòpiques, anirà en lloc del Dr. Parada, i també s’hi sumaran la infermera del bloc quirúrgic Laura Martínez i l’anestesista Diana Vernetta, que és la Cap clínica d’Anestesiologia de l’àrea quirúrgica de la Fundació Puigvert.

El major repte de l’actual campanya, és l’adquisició d’una torre laparoscòpica”, explica el Dr. Angerri, impulsor y coordinador de la campaña.

“Aquest equipament, juntament amb la formació adequada dels i les professionals locals, permetria realitzar cirurgies urològiques complexes per via laparoscòpica i desterrar la cirurgia oberta amb les seves complicacions i efectes secundaris, a un país on encara és predominant.”

Què necessita Camerun per al desenvolupament de l'atenció urològica a la seva població?

Al Camerun, a la costa Oest de l’Àfrica Subsahariana,hi viuen uns 20 milions de persones, de les quals més d’un 30% viu en condicions de pobresa extrema. La xarxa assistencial del sistema de salut és insuficient, especialment fora de les zones més urbanitzades: 1,43 professionals sanitaris per cada 1.000 habitants seria el valor promig al Camerun (on, en certes zones, no arriba al 0,6), molt per sota dels estàndards de l’Organització Mundial de la Salut (2,3). Es considera que a les zones rurals, l’atenció sanitària i les instal·lacions mèdiques no compleixen els estàndards sanitaris més bàsics. 

Segons fa notar l’ONG local Insolafrica, que va fer possible l’obertura del centre mèdic de Kribi l’any 2017,

si parlem dels serveis sanitaris en països subdesenvolupats, on la manca de recursos materials i humans son evidents, la formació tècnica i humana del personal sanitari és garantia d’oferir un servei de qualitat: Tenir una cura global del pacient, millorar l’accés d’aquests al serveis sanitaris, la promoció, la prevenció, la educació en salut, l’acompanyament.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.