Procediments normalitzats de treball del CEIC

Els procediments normalitzats de treball (PNTs) del CEIC (Comité d'Ètica d'Investigació Clínica) de la Fundació Puigvert regulen el seu funcionament intern.

Aquests procediments donen compliment a la normativa vigent, i el seu contingut preveu els aspectes que s'estableixen a l'annex del Decret 406/2006 de 24 d'octubre del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4748 de 26 d’octubre de 2006).
Els PNT, aprovats per consens de tots els seus integrants, són públics i els investigadors i els promotors els poden sol·licitar.

 

Notícies

Esdeveniments

El 16 de febrer la Fundació i l'Hospital de Sant Pau celebrarem la Jornada multidiscplinària de malalties renals hereditàries, centrada en aquesta ocasió en la malaltia de Fabry.