Procediments normalitzats de treball del CEIC

Els procediments normalitzats de treball (PNTs) del CEIC (Comité d'Ètica d'Investigació Clínica) de la Fundació Puigvert regulen el seu funcionament intern.

Aquests procediments donen compliment a la normativa vigent, i el seu contingut preveu els aspectes que s'estableixen a l'annex del Decret 406/2006 de 24 d'octubre del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4748 de 26 d’octubre de 2006).
Els PNT, aprovats per consens de tots els seus integrants, són públics i els investigadors i els promotors els poden sol·licitar.

 

Notícies

Esdeveniments

El 20 de març tindrà lloc la tercera trobada per a pacients nefrològics en la qual es parlarà de la diàlisi com a tractament substitutiu de la malaltia renal crònica. La Trobada es farà a la tarda, de 16h a 18,15, i comptarà amb expert nefròlegs de la Fundació.