10 punts bàsics que cal saber sobre el càncer de pròstata

Generalment, el càncer de pròstata afecta als homes a partir dels 50 anys. La seva incidència augmenta amb l'edat i rarament es detecta en homes més joves, excepte en casos d'antecedents familiars de càncer prostàtic. En els darrers anys s'ha observat un augment notable dels casos diagnosticats degut, sobretot, a l'impacte de l'envelliment de la població i en la introducció del diagnòstic precoç. A continuació els presentem 10 punts bàsics que cal saber sobre aquesta malaltia.

1.- A partir dels 50 anys, es recomana realitzar revisions urològiques per tal de conèixer l'estat de salut de la pròstata.

2.- En una enquesta realitzada per l'Associación Espanyola Contra el Càncer (AECC), el 69,5% dels homes enquestats, afirmen haver patit algun símptoma relacionat amb la pròstata en l'últim any, però només un 31,8% han acudit a l'uròleg.

3.- Actualment hi ha tractaments mèdics molt eficaços per a millorar tant la simptomatologia irritativa com obstructiva, així com el tractament quirúrgic mínimament invasiu.

4.- La hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) i la inflamació prostàtica no presdisposen al desenvolupament del càncer prostàtic.

5.- La cirurgia per hiperplàsia no exclou l'aparició de càncer.

6.- El PSA (antigen prostàtic específic) i el tacte rectal són eines molt útils a l'hora de diagnosticar el càncer de pròstata.

7.- Un cop diagnosticat el càncer de pròstata, existeixen teràpies eficaces d'intenció curativa i extraordinària supervivència (fases inicials localitzades). La Fundació disposa de tot el ventall de tractaments existents actualment.

8.- En els casos en què el càncer s'ha disseminat, existeixen excel·lents tractaments pal·liatius, que també ofereix la Fundació.

9.- Actualment no es disposa de dades suficients que demostrin el benefici del cribatge massiu (població sana) del càncer de pròstata expressat en termes de supervivència i qualitat de vida.

10.- És important que el pacient compti amb tota la informació necessària per a la presa de decisió compartida metge-pacient.

Notícies

El Dr. Palou, nomenat membre d'honor de la CAU

El Dr. Joan Palou ha estat nomenat Membre d'Honor per la Confederación Americana de Urología (CAU), que engloba les associacions urològiques d'Amèrica Central, d'Amèrica del Sud, d'Espanya i de Portugal.

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.