Dóna Semen: Un petit gest que pot canviar vides


Pots donar semen en 3 senzills passos:

  • ​Estudi inicial: Realitzem un qüestionari de salut físic i psicològic per a descartar malalties.
  • Anàlisi de sang, orina i seminograma: per a certificar la compatibilitat com a donant i l'òptima qualitat de semen.
  • Acceptació com a donant: Una vegada admès com a donant has d'acceptar els compromisos i condicions de funcionament.

Fes clic aquí per a començar el procés

Ajuda a famílies que desitgen tenir fills i aprofita per a conèixer l'estat de la teva salut reproductiva.

La teva donació comença aquí. Demana cita ja:

a) Trucant al telèfon 646 57 36 84, qualsevol dia feiner de 10:00 a 16:00 hores.

b) Enviant un correu electrònic a l'adreça bancdesemen@fundacio-puigvert.es.

c) Contactant via whatsapp al telèfon 646 57 36 84


Aquestes són les condicions mínimes per ser donant de semen:

Edat entre 18 i 35 anys.

Bon estat de salut general.

No presentar infeccions de transmissió sexual.

No patir alteracions hereditàries greus.

Bona fertilitat, avaluada mitjançant anàlisi de semen.


Què cal fer per ser donant de semen?

Heu de contactar amb nosaltres per tal de concertar una primera visita. Podeu fer-ho de dues maneres:

a) Trucar al telèfon 646 57 36 84, qualsevol dia feiner de 10:00 a 16:00 hores.

b) Enviar un correu electrònic a l'adreça bancdesemen@fundacio-puigvert.es.

c) Contactar via whatsapp al telèfon 646 57 36 84

En aquesta primera visita, un metge del Servei d'Andrologia us explicarà detalladament en què consisteix tot el procés i, si ho voleu, el mateix dia de la visita ja podreu començar l'estudi.


En què consisteix l'estudi inicial?

Primer cal respondre un qüestionari de salut personal i familiar que posa especial èmfasi en les malalties transmissibles i hereditàries i després omplir uns qüestionaris  psicològics.

L'avaluació inicial es completa amb un examen físic.

A continuació, es programen una anàlisi de sang, una d’orina i un seminograma (anàlisi del semen produït per masturbació), realitzats en un únic dia. Aquestes proves es fan sempre al matí.

A la segona visita es revisen els resultats de les proves per veure quins candidats són vàlids com a donants.


Què passa un cop sóc acceptat com a donant?

Un cop el candidat és acceptat com a donant vàlid, ha de signar un document d'acceptació dels compromisos adquirits i de les condicions de funcionament.

Cada donant pot fer diverses donacions durant un període limitat de temps.

Uns mesos després d’haver finalitzat les donacions, s’han de fer més anàlisis de sang per comprovar que les donacions es poden utilitzar amb seguretat.


La donació de semen es compensa d’alguna manera?

Les donacions es poden compensar de forma limitada per les molèsties i per les despeses de desplaçament i laborals que es derivin de la donació. Això exclou qualsevol variació de la compensació per motius de la qualitat o nombre de gàmetes, així com de les característiques del donant. 


Hi ha un límit de donacions de semen?

El nombre màxim de donacions dependrà de les característiques de cada donant . El personal del Banc de Semen farà el seguiment i proporcionarà aquesta informació de forma personalitzada a cada candidat.

Un donant ja acceptat podrà ser donat de baixa en els següents casos:

Si la seva fertilitat és baixa.

Si mostra deteriorament persistent dels valors seminals.

En el cas que desenvolupi certes malalties de transmissió sexual, especialment infeccioses.

Si no acompleix les condicions pactades.

Si amaga o falseja informació que pogués afectar la seva acceptabilitat com a donant.


Aspectes legals

La llei de reproducció assistida  limita la utilització de les cèl·lules reproductives dels donants. Per aquest motiu està prevista l'existència d’un registre nacional de donants, convenientment protegit, per evitar la circulació dels donants per diferents centres del país.

La donació de gàmetes és revocable, sempre que hi hagi mostres disponibles en el banc de semen. En aquest cas, el donant haurà de retornar les compensacions al banc de semen.

La donació és totalment anònima al nostre país, i per tant no hi ha possibilitat d'identificar les parelles receptores, ni que els possibles fills nascuts puguin obtenir informació personal dels donants.

Notícies

Esdeveniments