Fundació Puigvert, primer hospital espanyol a rebre l’acreditació europea como a centre d’excel·lència en càncer de pròstata

05/10/22
  • La Fundació Puigvert és un dels 17 centres a Europa, l'únic a Espanya, a rebre l'acreditació EPCCE (European Prostate Cancer Centris of Excellence).
  • L'obtenció d'aquesta acreditació es basa en la capacitació per a abordar el càncer de pròstata des de tres àrees: assistencial, docent i investigadora.
  • La Unitat d'Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert disposa d'un grup de treball específic multidisciplinari que garanteix l'abordatge 360o del càncer de pròstata.

Barcelona, 5 d’octubre de 2022.- La Fundació Puigvert de Barcelona és el primer hospital espanyol que ha obtingut, recentment, l'acreditació europea com a centre d'excel·lència en càncer de pròstata (EPCCE per les seves sigles en anglès) en el marc del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. Aquest any 2022, Europa ha llançat una campanya per a intensificar els programes de cribratge del càncer, posant especial èmfasi en la detecció precoç de diversos tipus de tumors.

El càncer de pròstata és el tipus de càncer més freqüent en els homes a Europa. A Espanya, amb 30.884 casos previstos en 2022 segons l'informe de la SEOM (Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica), és el més freqüent juntament amb el colorectal, el de mama i el de pulmó.

En aquest context, els centres acreditats o EPCCE seran claus per a proporcionar als pacients de càncer de pròstata els recursos d'atenció adequats des del moment del seu diagnòstic i durant tot el seu tractament, per mitjà dels criteris preestablerts per l'Associació Europea d'Urologia. D'una banda, disposant d'una xarxa assistencial sòlida i multidisciplinària. Per l’altra, amb una implicació directa de la recerca per a la millora del diagnòstic i del tractament. Finalment, la docència i la formació continuada per a formar a millors i més experts en la matèria.

El Director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert, Dr. Joan Palou, ha destacat que l'acreditació respon a "un esforç i treball d'equip entre professionals de diferents estaments, col·laboració de la Direcció del centre, pensant en un futur que integra tots els diferents passos en el diagnòstic, gestió i tractament dels pacients, així com l'avaluació contínua de resultats i el seu intercanvi i comunicació a la comunitat mèdica".

A Europa, 17 centres han estat acreditats segons aquests estàndards. A Espanya, només la Fundació Puigvert ha complert amb tots els requeriments. Altres centres acreditats són la clínica Martini Klinik d'Hamburg (Alemanya) o l'Hospital Sant Raffaele de Milà (Itàlia). “Aquest gran reconeixement a la urologia oncològica de la Fundació Puigvert comporta, en primer lloc, generar un networking exclusiu per als nostres pacients afectats de càncer de pròstata; en segon lloc, ampliar els horitzons de la recerca i de la formació de noves generacions d'uroncòlegs; així mateix, exportar al nostre territori un nou model assistencial; i, finalment, enfortir les relacions institucionals internes, nacionals i internacionals", raona Alberto Breda, Cap de la Unitat d'Urologia Oncològica de l'entitat. Reconeix que “tot plegat representa el resultat d'una intensa col·laboració entre la Fundació Puigvert i l'Hospital de Sant Pau”, i afegeix: “A la unió hi ha la força”.

Figura clau: el o la gestor/a de cada cas

Aquesta nova xarxa de centres de referència fomentarà la recerca, l'intercanvi de dades i idees i la difusió de les bones pràctiques. Els primers resultats ja s'han fet visibles a partir de la recopilació de les dades de l'activitat registrada al Servei d'Urologia, juntament amb tots els serveis implicats (clínics, de documentació, laboratoris, etc.). La diversitat d'opcions diagnòstic-terapèutiques sovint constitueixen un element d'angoixa per als pacients: l'escàs temps disponible per part dels especialistes, la dificultat d'utilitzar un llenguatge comprensible i la necessitat del pacient de "digerir" les informacions rebudes, són factors que no permeten als pacients de ser part activa del procés de presa de decisions sobre la seva salut.

En aquest context, la figura del gestor/a de cas correspon a un/a professional d’infermeria que informa el pacient i es converteix en el seu referent, al mateix temps que coordina la complexa logística de tots els passos del diagnòstic i tractament, incloses les peticions i realitzacions de proves. “El gestor o gestora de casos és la persona que t'agafa de la mà i a més dirigeix el trànsit”, descriu Francesco Sanguedolce, adjunt del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert i principal impulsor del procés d'acreditació. Ho explica així: “Hem identificat la figura de gestor/a de casos en càncer de pròstata, essencial com a enllaç entre els diferents serveis i com a referent per al pacient oncològic, però encara pràcticament desconeguda en el camp de la urologia a l’Estat espanyol”.

Funcions del gestor/a de casos en càncer de pròstata:

  • Supervisa indicadors de qualitat de vida, introduint millores i activant actuacions mediques urgents/preferents, per exemple, en casos de dolors no controlats, problemes urinaris descontrolats o anèmia
  • Integra la informació que els pacients reben dels diferents especialistes sobre els seus diagnòstics i opcions terapèutiques
  • Gestiona cites urgents per programar dins i fora de l'hospital
  • Facilita el reclutament de pacients per ser inclosos en estudis clínics

Per compartir aquesta experiència i difondre la necessitat del model assistencial amb gestor/a de casos en càncer de pròstata, la Fundació Puigvert va reunir més de 70 professionals de l'àmbit de Catalunya a finals del passat mes de setembre, donant peu a la creació d'una xarxa de gestors de casos especialitzats en aquest tipus de càncer.

Tal com indiquen els criteris de selecció dels EPCCE, la finalitat és promocionar un model d'equip superespecialitzat, la Unitat de Càncer de Pròstata, igual que s'ha fet amb les Unitats de Càncer de Mama ja operatives en diversos hospitals de tercer nivell.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.