El Dr. Palou, Director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert, participa en una guia per dissenyar assajos clínics específics per a càncer de bufeta

18/10/23

El Director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert, el Dr. Joan Palou, uròleg i referent internacional en cirurgia genitourinària (càncer de bufeta i de pròstata), ha participat com co-autor d'un document de consens per a dissenyar estudis clínics innovadors que identifiquin l'eficàcia de noves teràpies per al tractament del càncer de bufeta segons l'estadi de la malaltia. 

El document "Definició, criteris de valoració i disseny d'assajos clínics per a càncer de bufeta. Recomanacions de la Societat d'Immunoteràpia del Càncer i del Grup Internacional de Càncer de Bufeta” ha estat publicat a la prestigiosa revista Journal of Clinical Oncology i està firmat per un panell d'experts, integrat per membres de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) i del Grup Internacional de Càncer de Bufeta (IBCG).

El Dr. Palou forma part d'aquest últim grup -és membre fundador del IBCG-, sent l'únic representant del Grup en l'Estat espanyol.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.