Servei de Nefrologia

La Fundació Puigvert va crear el primer Servei de Nefrologia del país en 1955

Unitats especialitzades

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de tota mena de patologies renals. Impulsors del programa de trasplantament renal de donant viu a Espanya, avui dia, som centre de referència, acreditat per la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i l'Organització Nacional de Trasplantament (ONT), per al trasplantament de ronyó, tant de cadàver com de viu.Realitzem el seguiment continu de més de 200 pacients amb Malaltia Renal Crònica (ERC) i disposem d'una unitat de diàlisi avançada i d'unitat específica d'hipertensió arterial (HTA), diabetis i prevenció de mal renal. Així mateix, atenem més de 1.500 pacients amb malalties renals rares o complexes que requereixen d'una assistència mèdica altament especialitzada. El Servei de Nefrologia està integrat per les següents unitats:

Unitats de Servei de Nefrologia

Els nostres camps d’especialització

La Fundació Puigvert és un dels centres hospitalaris del món occidental amb el volum més alt d’activitat assistencial especialitzada i té una de les plataformes tecnològiques pròpies més àmplies i innovadores.

Andrologia

Proporcionem assistència amb una visió capdavantera, integrativa i multidisciplinària en l'estudi, diagnòstic i tractament de la salut sexual i reproductiva masculina, tant del pacient com de la seva parella. Fundat en 1970, el nostre Servei d'Andrologia va ser pioner en la seva especialitat a l'Estat espanyol i en el món, oferint un enfocament únic i genuí d'aquesta especialitat.

Llegir més

Medicina reproductiva

Proporcionem un enfocament multidisciplinari en l'ús de les tècniques més avançades d’inseminació artificial i fecundació “in vitro”.

Llegir més

Nefrologia

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de qualsevol patologia renal, incloses les malalties renals minoritàries. A més de ser el primer Servei de Nefrologia d'Espanya, constituït en 1955, la Fundació Puigvert va ser un hospital pioner a impulsar un programa de trasplantament renal de donant viu.

Llegir més

Serveis Assistencials Transversals

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi, així com serveis d'Urgències 24/7, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Infermeria Especialitzada, Psicologia Clínica, Documentació Mèdica i  Farmàcia Hospitalària, que tenen com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en les nostres àrees d'especialització, així com promocionar el desenvolupament, coneixement científic i la docència.

Llegir més

Urologia

Proporcionem una assistència urològica integral amb una visió 360º. Fundada com una institució dedicada gairebé exclusivament a la urologia, acumulem una experiència de més de mig segle i comptem amb un equip mèdic de primer nivell i la tecnologia més avançada per al diagnòstic i tractament de totes les patologies urogenitals.

Llegir més
700
Equip humà
20
Unitats especialitzades
6.000
Cirurgies /any
20.000
Urgències /any