Aliança entre Fundació Puigvert i l'empresa IOMED per a investigar malalties uro-nefro-andrològiques

21/07/22
  • La tecnologia de IOMED Medical Solutions permet reduir de manera significativa el temps necessari per a l'obtenció de dades per a recerca clínica
  • La implementació d'aquesta eina facilitarà la participació de la Fundació Puigvert en projectes multicèntrics de big data i de IA, la qual cosa permetrà millorar i optimitzar el tractament de futurs pacients

Barcelona, 21 de juliol de 2022.-La Fundació Puigvert impulsarà la seva recerca amb l'eina d'intel·ligència artificial desenvolupada per IOMED Medical Solutions, que permetrà automatitzar l'accés a dades clíniques per part dels investigadors de l'hospital amb la finalitat de desenvolupar més estudis en menys temps, amb gran volum de dades i amb menor cost. “Tenim ja els dos primers projectes candidats, un en urooncología i un altre en malaltia renal hereditària, utilitzant la tecnologia de IOMED. Estem en la fase d'implementació i les expectatives són altes com a eina de potenciació de la recerca en el nostre centre”, explica la doctora Sílvia Mateu, coordinadora de recerca de la Fundació Puigvert.

“Aquesta eina permetrà la nostra participació en projectes multicèntrics de big data i d'intel·ligència artificial que donaran lloc a ampliar el coneixement no sols en patologies molt prevalents com és el cas dels diferents tumors urogenitals o malaltia renal crònica, sinó també en el camp de malalties minoritàries rares on disposar de gran nombre de casos a partir de la col·laboració de molts centres en coordinació és primordial”, comenta la doctora Mateu. “Compartir dades a gran escala aporta molta informació sobre l'experiència real dels pacients tractats o seguits en les patologies estudiades, informació que d'una altra manera seria impossible de conèixer. Els resultats dels estudis big data i la IA són imprescindibles per a millorar i optimitzar el maneig i tractament futur dels pacients. Tenen el potencial d'aconseguir una medicina més eficaç i personalitzada”, afegeix.

Javier d'Oca, CEO i cofundador de IOMED apunta sobre l'aliança: “Facilitarà als professionals sanitaris i investigadors accedir a les dades emmagatzemades en una desena part del temps que s'empraria en una extracció de dades manual”.

Anonimització de les dades

L'eina ha estat cedida per IOMED Medical Solutions a la Fundació Puigvert de manera gratuïta. S'encarrega de transformar les dades de les històries clíniques que s'escriuen en text lliure (notes clíniques, cursos clínics, informes mèdics de proves diagnòstiques, informes d'alta, informes d'intervencions quirúrgiques, etc.) en dades codificades utilitzant vocabularis clínics estàndard (SNOMED, CIE-9, CIE-10, LOINC, etc). Aquesta transformació es realitza mitjançant algorismes d'intel·ligència artificial i processament del llenguatge natural que estructuren tota la informació escrita. Les dades s'anonimitzen i queden emmagatzemats en els servidors de l'hospital, que serà el que mantindrà en tot moment la seva governança i custòdia.

Xarxa europea de recerca clínica federada

IOMED forma part del projecte EDHEN, que busca la creació d'una xarxa federada de dades mèdiques a nivell europeu per a millorar la recerca sanitària. Dins d'aquesta iniciativa europea, IOMED ha processat les dades de més de 18 milions de pacients.

“L'estructuració de dades és la base primordial per a projectes de big data i d'intel·ligència artificial per a abordar l'estudi de patologies uro-*nefro-*andrológicas en l'entorn real (real world data). La transformació de dades en estàndards OMOP facilitarà la realització de projectes interns de recerca i, sobretot, ens permetrà participar de forma més estandarditzada, fàcil i àgil en projectes a gran escala promoguts tant per empreses privades com per grups col·laboratius de recerca independent. Podrem optar a participar en projectes de gran envergadura a nivell europeu on aquesta tecnologia és d'ús preferent”, indica la coordinadora de recerca de la Fundació Puigvert.

Javier d'Oca, CEO i cofundador de IOMED, destaca la importància d'aquest acord. “Aquest conveni permetrà a la Fundació Puigvert estar a l'avantguarda de la recerca clínica global”.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.