Responsabilitat social

La Fundació Puigvert és una institució que creu fermament que les empreses, especialment les que dediquen la seva activitat al servei de les persones malaltes, han de fer gala d'una especial sensibilitat pel que fa a la seva responsabilitat social.

Per aquest motiu, la Fundació centra principalment les seves accions en responsabilitat social corporativa a realitzar de la manera més eficient i amb la màxima qualitat la seva activitat assistencial i d'educació sanitària per als pacients i els familiars, sense oblidar altres aspectes que citem a continuació:

En l'àmbit de les persones que treballen a la Fundació:

  • Conciliació de la vida familiar i laboral.

En l'àmbit de l'entorn social:

  • Formació sanitària als familiars dels pacients.
  • Educació i divulgació sanitària (fulletons, publicacions, articles en premsa...)
  • Educació sanitària a nens (jornades de portes obertes a escoles i publicacions pedagògiques dedicades a nens)
  • Foment de la recerca científica, la publicació de resultats i experiències, clínics i científics, i reconeixement de la trajectòria professional, a l'àmbit de les nostres especialitats mèdiques, amb l'atorgament periòdic de premis científics, premis al millor article publicat per un resident i premis a la millor trajectòria professional, etc.
  • Patrocini i col·laboració amb societats científiques i associacions professionals.
  • Col·laboració amb diverses patronals del sector sanitari, més enllà de la mera pertinença (estudis, participació en comissions i grups de treball, etc.)
  • Ajuda a ONG, amb aportacions de material sanitari excedent per renovació.
  • Col·laboració amb entitats culturals.

 

Notícies

La Fundació patrocina la Cursa Pàlcam

Dins els actes de commemoració del 50è aniversari, la Fundació va patrocinar la 30a edició de la Cursa Pàlcam organitzada per l'Escola Pàlcam del carrer Castillejos de Barcelona.

Esdeveniments

El 31 de març s'inaugurarà a la Fundació l'exposició Els colors de la Mediterrània, una mostra fotográfica amb imatges submarines de Miquel Pontes, informàtic de professió i treballador de la fundació però amant del mar i de la seva fauna.