Organització

Patronat

Esperança Martí: Presidenta del Patronat

 • Julio Molinario: Vicepresident 1r
 • Ricard Gutiérrez: Vicepresident 2n
 • Leo Galmes: Vicepresident 3n
 • Joan Cervera: Vocal
 • Joaquim Espriu: Vocal
 • Agustín Luna: Vocal
 • Manel Peiró: Vocal
 • Josep Antoni Pérez: Vocal
 • Feliu Sucarrats: Vocal
 • Carlota Valera: Vocal
 • Ricard Nel-lo: secretari no patró

 

Direcció General

 • Ramon Massaguer i Meléndez: Patró Delegat i Director General.

Àrea d'Activitats Bàsiques

 • Helena Isábal: Directora de l'Àrea d’Activitats Bàsiques

Departament de Serveis Mèdics

 • Humberto Villavicencio: Director del Servei d'Urologia
 • José Ballarín: Director del Servei de Nefrologia
 • Eduard Ruiz-Castañé: Director del Servei d'Andrologia
 • Núria Camps: Directora del Servei de Psicologia Clínica
 • Daniel Hernando: Director del Servei d'Anestèsia i Reanimació
 • Josefa Martínez: Directora del Servei de Radiologia
 • Artur Oliver: Director del Servei de Laboratoris

Departament de Serveis d'Infermeria

 • Esther Franquet: Directora del Departament d'Infermeria

Departament de Serveis Mèdico-administratius

 • Maite Vernet: Directora del Departament de Serveis Administratius, Directora del Servei d'Admissions
 • Lluïsa López: Directora del Servei de Documentació Mèdica
 • Raquel López: Directora del Servei de Farmàcia

Coordinadors pluridisciplinars

 • José Ballarín: Coordinador de Docència i Formació Especialitzada
 • Pilar Baxarías: Coordinadora del Programa Integral de Qualitat
 • Sílvia Mateu: Coordinadora de Recerca

Àrea d'Activitats Complementàries

 • Direcció de l'Àrea d'Activitats Complementàries

Departament de Serveis d'Acollida i Acomodació

 • Néstor Torrent: Cap del Servei d'Acollida i Acompanyament, Cap del Servei d'Acomodació

Departament de Serveis d'Economia i Finances

 • Felisa Guillén: Cap del Servei d'Aprovisionaments

Departament de Serveis d'Obres i Manteniment

 • Joan Juanola, Lluís Andreu: Director i Director Adjunt del Departament de Serveis d'Obres i Manteniment
 • Dolors Ávila: Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació d'Obres
 • Eloy Arroyo: Cap del Servei de Manteniment

Àrea de Suport

Secretaria General Tècnica

 • Llorenç Sotorres: Secretari General Tècnic

Departament d'Anàlisis de Gestió de la Informació

 • Gemma Forés: Cap del Servei de Comptabilitat General i Analítica
 • Domingo Calderó: Director del Servei d'Informàtica

Departament de Recursos Humans

 • Josu Sobrino: Director del Departament de Recursos Humans
 • Yvonne Fernández de Castro: Cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals

Servei de Secretaria General i Docent

 • Dolors Guart: Cap del Servei de Secretaria General i Docent

Oficina Tècnica d'Escolta al Client

 • Gloria Sintes: Cap de l'Oficina Tècnica d'Escolta al Client

Oficina Tècnica de Comunicació i Imatge

 • Susanna Armengol: Cap de l'Oficina Tècnica de Comunicació i Imatge

Consells d'Assesorament

 • Docència de pregrau
 • Docència i Formació de postgrau
 • Recerca i innovació
 • Qualitat i seguretat

Comitès Tècnics

 • Comitès d'Ètica
  • Ètica assistencial
  • Ètica d'investigació clínica
 • Comitès de coordinació d'activitats
  • Activitats docents de postgrau
  • Activitats de divulgació
 • Comitès de normes, protocols i qualitat
  • Documentació mèdica
  • Fàrmacs
  • Consumibles sanitaris
  • Infeccions
  • Mortalitat
  • Revisió d'Actuacions
  • Transfusions

Consells de Polítiques

 • Comunicació i imatge
 • Inversions
 • Organització
 • Personal

Consells de Regulació

 • Accés i continguts de la informació
 • Compres de nous consumibles

Consells de Seguiment

 • Pressupost d'activitats
 • Pressupost econòmic
 • Pressupost d'inversions
 • Opinió dels clients

Grups de Treball Transversals

 • Actualització de catàlegs i guies
 • Homologació de circuits
 • Normalització d'impressos
 • Observació de normatives legals

Notícies

La Fundació patrocina la Cursa Pàlcam

Dins els actes de commemoració del 50è aniversari, la Fundació va patrocinar la 30a edició de la Cursa Pàlcam organitzada per l'Escola Pàlcam del carrer Castillejos de Barcelona.

Esdeveniments

El 31 de març s'inaugurarà a la Fundació l'exposició Els colors de la Mediterrània, una mostra fotográfica amb imatges submarines de Miquel Pontes, informàtic de professió i treballador de la fundació però amant del mar i de la seva fauna.