La Fundació en xifres

La Fundació, per la seva vocació de servei públic, dóna resposta a la compra de serveis del CatSalut i està present a l'àmbit privat, on atén els malalts que desitgen utilitzar aquests serveis.

Del total de processos iniciats l'any 2010, el 26,43% són malalts que han vingut per primera vegada a la Fundació Puigvert.

Segons l'estudi del CatSalut: Enquesta d'atenció hospitalària 2009, un 90% dels enquestats, si els calgués, voldrien tornar a ser atesos a la Fundació Puigvert.

La Fundació disposa de (dades a desembre de 2010):

Superfície construïda: superfície final, un cop acabat l'edifici en construcció: 26.600m2.

Llits instal·lats: 124.

Consultoris: 32 d'activitat programada i 2 d'urgències, amb 4 boxes específics.

Mitjans terapèutics:

  • 4 quiròfans (un d'apte per a cirurgia robotitzada), tots en funcionament 12 hores diàries.
  • Anestèsia i reanimació, amb 11 boxes de cures intensives postoperatòries.
  • 1 quiròfan de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).
  • Endoscòpia urològica.
  • Radiologia intervencionista (urològica i vascular) i litotrípsia extracorpòria per ones de xoc.
  • Laboratori de seminologia i embriologia (amb banc de semen) i programa de reproducció assistida.
  • Hemodiàlisi i hospital de dia nefrològic.
  • Psicologia clínica.
  • Farmàcia hospitalària.

Suport diagnòstic: serveis de laboratoris (anatomia patològica, bioquímica, biologia molecular, hematologia i microbiologia), diagnòstic per la imatge, urodinàmia, electrocardiografia, documentació mèdica, etc.

Notícies

La Fundació patrocina la Cursa Pàlcam

Dins els actes de commemoració del 50è aniversari, la Fundació va patrocinar la 30a edició de la Cursa Pàlcam organitzada per l'Escola Pàlcam del carrer Castillejos de Barcelona.

Esdeveniments

El 31 de març s'inaugurarà a la Fundació l'exposició Els colors de la Mediterrània, una mostra fotográfica amb imatges submarines de Miquel Pontes, informàtic de professió i treballador de la fundació però amant del mar i de la seva fauna.