Investigació

La Fundació Puigvert té com a objectiu fundacional aprofundir en el coneixement, l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'encarreguen de l'estudi i el tractament de les patologies i les disfuncions del sistema urinari, i també les de l'aparell genital masculí. Per això, la seva activitat se centra en el desenvolupament de les especialitats d'urologia, nefrologia i andrologia, i inclou aspectes assistencials, de docència, de formació i de recerca.

En el pla estratègic per als propers anys, la investigació és un pilar cabdal. L'activitat investigadora, a més d'aportar millores en l'assistència i avenços en el coneixement, és font de prestigi per a les institucions i els seus professionals. La Fundació aposta per ser un centre de prestigi, capdavanter a l'àmbit local, nacional i internacional.

Els darrers anys, la Institució ha apostat per la investigació clínica translacional, i també en la bàsica, amb aplicació directa a la clínica. L'objectiu final és millorar el diagnòstic, el maneig i el tractament dels nostres pacients.

La participació en projectes de finançament públic i privat ha augmentat com també les col·laboracions amb altres centres nacionals i estrangers; tot amb un clar objectiu: ser capdavanters en les especialitats que ens ocupen.

La Fundació, a més, forma part de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 09:30 a 19:30h i divendres de 09:30 a 17:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Notícies

La Fundació patrocina la Cursa Pàlcam

Dins els actes de commemoració del 50è aniversari, la Fundació va patrocinar la 30a edició de la Cursa Pàlcam organitzada per l'Escola Pàlcam del carrer Castillejos de Barcelona.

Esdeveniments

El 31 de març s'inaugurarà a la Fundació l'exposició Els colors de la Mediterrània, una mostra fotográfica amb imatges submarines de Miquel Pontes, informàtic de professió i treballador de la fundació però amant del mar i de la seva fauna.