Donació semen i ovòcits

Feu-vos donant de semen i ajudareu moltes persones que desitgen tenir un fill

 

Aquestes són les condicions mínimes per ser donant de semen:

Edat entre 18 i 35 anys.

Bon estat de salut general.

No presentar infeccions de transmissió sexual.

No patir alteracions hereditàries greus.

Bona fertilitat, avaluada mitjançant anàlisi de semen.

 

Què cal fer per ser donant de semen?

Heu de contactar amb nosaltres per tal de concertar una primera visita. Podeu fer-ho de dues maneres:

a) Trucar al telèfon 93 416 97 32, qualsevol dia feiner de 10:00 a 16:00 hores.

b) Enviar un correu electrònic a l'adreça bancdesemen@fundacio-puigvert.es.

En aquesta primera visita, un metge del Servei d'Andrologia us explicarà detalladament en què consisteix tot el procés i, si ho voleu, el mateix dia de la visita ja podreu començar l'estudi.

 

En què consisteix l'estudi inicial?

Primer cal respondre un qüestionari de salut personal i familiar que posa especial èmfasi en les malalties transmissibles i hereditàries i després omplir uns qüestionaris  psicològics.

L'avaluació inicial es completa amb un examen físic.

A continuació, es programen una anàlisi de sang, una d’orina i un seminograma (anàlisi del semen produït per masturbació), realitzats en un únic dia. Aquestes proves es fan sempre al matí.

A la segona visita es revisen els resultats de les proves per veure quins candidats són vàlids com a donants.

 

Què passa un cop sóc acceptat com a donant?

Un cop el candidat és acceptat com a donant vàlid, ha de signar un document d'acceptació dels compromisos adquirits i de les condicions de funcionament.

Cada donant pot fer diverses donacions durant un període limitat de temps.

Al final de les donacions s’han de fer més anàlisis de quarantena.

 

La donació de semen es compensa d’alguna manera?

La donació de gàmetes és un acte altruista, però el temps i la dedicació invertits per a completar tot el procés es compensen amb un mínim de 240 €.

 

Hi ha un límit de donacions de semen?

El nombre màxim de donacions dependrà de les característiques de cada donant . El personal del Banc de Semen farà el seguiment i proporcionarà aquesta informació de forma personalitzada a cada candidat.

Un donant ja acceptat podrà ser donat de baixa en els següents casos:

Si la seva fertilitat és baixa.

Si mostra deteriorament persistent dels valors seminals.

En el cas que desenvolupi certes malalties de transmissió sexual, especialment infeccioses.

Si no acompleix les condicions pactades.

Si amaga o falseja informació que pogués afectar la seva acceptabilitat com a donant.

Aspectes legals

La llei de reproducció assistida  limita la utilització de les cèl·lules reproductives dels donants. Per aquest motiu està prevista l'existència d’un registre nacional de donants, convenientment protegit, per evitar la circulació dels donants per diferents centres del país.

La donació de gàmetes és revocable, sempre que hi hagi mostres disponibles en el banc de semen. En aquest cas, el donant haurà de retornar les compensacions al banc de semen.

La donació és totalment anònima al nostre país, i per tant no hi ha possibilitat d'identificar les parelles receptores, ni que els possibles fills nascuts puguin obtenir informació personal dels donants.

Notícies

La Fundació patrocina la Cursa Pàlcam

Dins els actes de commemoració del 50è aniversari, la Fundació va patrocinar la 30a edició de la Cursa Pàlcam organitzada per l'Escola Pàlcam del carrer Castillejos de Barcelona.

Esdeveniments

El 31 de març s'inaugurarà a la Fundació l'exposició Els colors de la Mediterrània, una mostra fotográfica amb imatges submarines de Miquel Pontes, informàtic de professió i treballador de la fundació però amant del mar i de la seva fauna.